Thông tin từ hệ thống

Hiện không có thông báo nào

TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

Thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp

Cập nhật các thông tin về nhà đầu tư, doanh nghiệp

32.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gửi qua đường bưu điện hoặc cung cấp bản scan hồ sơ qua mạng, khi nhận kết quả nộp lại hồ sơ gốc đã scan.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Hệ thống thang, bảng lương;

- Công văn đăng ký hệ thống thang, bảng lương;

- Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương;

- Biên bản thông qua hệ thống thang, bảng lương;

- Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ;

- Quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp.

b.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp/Nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo.

Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp, gửi bản scan qua mạng hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý. Sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần, nội dung hồ sơ theo quy định. Ban Quản lý ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ đồng thời là giấy hẹn trả kết quả giải quyết (nếu hồ sơ đạt yêu cầu).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ dự án.

- Thông báo yêu cầu sửa đổi, làm rõ hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ (nếu cần).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Ban Quản lý

Không

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều về tiền lương

- Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Ủy quyền về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được ký giữa Ban Quản lý và UBND huyện Thạch Thất ngày 13/5/2015.

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc © 2017