Thông tin từ hệ thống

Hiện không có thông báo nào

TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

Thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp

Cập nhật các thông tin về nhà đầu tư, doanh nghiệp

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạchoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

- Công văn xin phép làm thêm giờ (áp dụng theo mẫu 02 của Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003).

-Phương án làm thêm giờ (áp dụng theo mẫu 03 của Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003).

- Thoả thuận làm thêm giờ với từng người lao động (áp dụng theo mẫu 01 của Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003).

- Thoả ước lao động tập thể.

- Nội quy lao động.

- Hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

- Công tác huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ LĐ-TBXH.

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp/Nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Không quy định

Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

- Thoả thuận làm thêm giờ với từng người lao động (Biểu mẫu BM 31-1).

- Công văn xin phép làm thêm giờ (Biểu mẫu BM 31-2).

- Phương án làm thêm giờ (Biểu mẫu BM 31-3).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không quy định

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý. Sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần, nội dung hồ sơ theo quy định. Ban Quản lý ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ đồng thời là giấy hẹn trả kết quả giải quyết (nếu hồ sơ đạt yêu cầu).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ dự án.

- Thông báo yêu cầu sửa đổi, làm rõ hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ (nếu cần).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Ban Quản lý

Công việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm phải nằm trong các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động,  vệ sinh lao động, cụ thể:

– Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản

– Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp, thoát nước.

– Các trường hợp khác giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13

- Nghị định 45/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Ủy quyền về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được ký giữa Ban Quản lý và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25/04/2015.

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc © 2017