Thông tin từ hệ thống

Hiện không có thông báo nào

TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

Thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp

Cập nhật các thông tin về nhà đầu tư, doanh nghiệp

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động củangười sử dụng lao động (Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bô Lao đông TB&XH).

- Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao dộng nước ngoài (kèm theo mẫu số 09 trên);

- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

(Giấy tờ quy định tại mục này là 01 bàn chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bàn sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hỏa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày (7) ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp/Nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Chưa thu.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động củangười sử dụng lao động (Biểu mẫu BM 30-1).

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp, gửi bản scan qua mạng hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý. Sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần, nội dung hồ sơ theo quy định. Ban Quản lý ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ đồng thời là giấy hẹn trả kết quả giải quyết (nếu hồ sơ đạt yêu cầu và được nộp trực tiếp).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ.

- Thông báo yêu cầu sửa đổi, làm rõ hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ (nếu cần).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận Văn thư

- Có thông báo của của UBND Thành phố Hà Nội (hoặc của cơ quan đượcUBND thành phố Hà Nội ủy quyền theo qui định) về việc chấp thuận vị trí được sử dụng lao động là người nước ngoài;

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13

- Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Ủy quyền về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được ký giữa Ban Quản lý và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25/04/2015

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc © 2017