Thông tin từ hệ thống

Hiện không có thông báo nào

TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

Thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp

Cập nhật các thông tin về nhà đầu tư, doanh nghiệp

Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp, gửi bản scan qua mạng hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý. Sau khi kiểm tra đầy đủ thành phần, nội dung hồ sơ theo quy định. Ban Quản lý ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ đồng thời là giấy hẹn trả kết quả giải quyết (nếu hồ sơ đạt yêu cầu và được nộp trực tiếp).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút)

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Ban Quản lý tổ chức đánh giá hồ sơ dự án.

- Thông báo yêu cầu sửa đổi, làm rõ hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ (nếu cần).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gửi qua đường bưu điện hoặc cung cấp bản scan hồ sơ qua mạng, khi nhận kết quả nộp lại hồ sơ gốc đã scan.

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Bản khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. (mẫu số 05- Ban hành kèm theo Thông tư số23/2014/TT-BLĐTBXH);

- Báo cáo tình hình thay đổi về lao động(mẫu số 07- Ban hành kèm theo Thông tư số23/2014/TT-BLĐTBXH).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

25.4. Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn mười lăm ngày (15) ngày làm việc kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.

25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp/Nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

25.8. Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Không.

25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động (Biểu mẫu BM 25-1);

- Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (Biểu mẫu BM 25-2).

25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động;

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động.

Bạn cần đăng nhập để có thể theo dõi hồ sơ nộp trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản hãy bấm vào đây để tạo tài khoản mới

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc © 2017