Thông tin từ hệ thống

Hiện không có thông báo nào

TRA CỨU HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã hồ sơ để tra cứu:
Mã hồ sơ được thông báo sau khi nộp online và đã được gửi vào email của bạn

Thông tin nhà đầu tư, doanh nghiệp

Cập nhật các thông tin về nhà đầu tư, doanh nghiệp

TT Tên thủ tục hành chính Mức độ Thao tác
1 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
2 Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu CNC Hòa Lạc
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
3 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
4 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
5 Thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
6 Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
7 Nhận thông báo của doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
8 Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc
3 Hướng dẫn   Đăng ký  
Hiện có 8 dịch vụ công trực tuyến
Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc © 2017